PERUBATAN

/PERUBATAN
­

Pengenalan

 

 
PENGENALAN SISTEM PILIHAN RAYA PERUBATAN
 

Sebagai sebuah persatuan yang matang, PERUBATAN tidak ketinggalan untuk menjalankan pilihan
raya sebagai satu wasilah memilih pemimpin setiap tahun. Dahulunya, persatuan ini pernah
menggunakan beberapa bentuk sistem pilihan raya seperti sistem ‘undi popular’ dan lain-lain lagi.
Atas nama penambahbaikan sistem pilihanraya, maka sistem ‘Pencalonan’ dilihat lebih relevan untuk
dijalankan kerana memiliki impak yang lebih positif […]

By |November 20th, 2015|PERUBATAN|0 Comments

Perlembagaan

Perlembagaan PERUBATAN

BAB PERTAMA: MAKLUMAT ASAS PERUBATAN
Fasal 1: Nama dan Alamat
Fasal 2: Jenis Persatuan
Fasal 3: Penaung
Fasal 4: Dasar
Fasal 5: Logo
Fasal 6: Objektif

BAB KEDUA: KEAHLIAN
Fasal 7: Keahlian
Fasal 8: Yuran
Fasal 9: Kewajipan Ahli
Fasal 10: Kegiatan
Fasal 11: Larangan 
Fasal 12: Tindakan Tatatertib Dan Pelucutan Hak Ahli
Fasal 13: Penerimaan Semula Keahlian
Fasal 14: Kewangan

BAB KETIGA: MESYUARAT AGUNG DAN MAJLIS TERTINGGI PERUBATAN
Fasal 15: Mesyuarat Agung Tahunan
Fasal 16: Mesyuarat Agung Khas
Fasal 17: Pemilihan Ahli Majlis Tertinggi PERUBATAN
Fasal 18: Majlis Tertinggi PERUBATAN
Fasal 19: Tugas-Tugas Ahli Majlis Tertinggi […]

By |November 20th, 2015|PERUBATAN|0 Comments